Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir

Kısaca Biz
Avukatlar

Görevimizi yaparken “kimseye, ne hâkime ne de iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı (Molière)

Adaletsizliğin en büyüğü, adil olmayıp adil gibi görünmektir.

Platon(M.Ö. 428/7)

Hakkımızda

BİLİR HUKUK BÜROSU 15 yılı aşkın deneyimle müvekkillerine dava ve hukuki danışmanlık kapsamında hizmet vermektedir. Dinamik, alanında uzmanlaşma yolunda sürekli olarak şeffaf, yapıcı ve müvekkil odaklı çalışma prensibi ile ilerlemektedir. Temsil ettiğimiz müvekkillere yüksek kalitede dava ve hukuki danışmanlık hizmeti sunabilmek amacıyla hukuk sistemimizde sürekli olan değişiklikleri yakından takip etmekte ve müvekkiller aleyhine oluşabilecek tüm hukuki riskleri henüz ortaya çıkmadan öngörebilmek maksat ve çalışmasındadır. "Avukat Arabulucu Ali Can BİLİR"

Adalet;

Düşünürler eski çağlardan beri adalet kavramıyla ilgilenmişlerdir. Kutsal kitapların hepsinde adalete ve adil olmaya ilişkin bölümler bulunur. Eski Yunanlı düşünür Platon’a göre adalet en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır. Aristoteles’in hareket noktasını ise eşitlik kavramı oluşturur. Ona göre, herkese eşit davranmak adalet için yeterli değildir. Bir hukuk düzeni güçsüzleri koruduğu ölçüde adaletli olabilir.