Ceza Hukuku


Türk Ceza Hukuku temelinde kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibine dayanmaktadır. Suç tipleri temel olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte bazı özel kanunlarda da yer alan suç tipleri bulunmaktadır. Ofisimiz yalnızca yetkin olduğu  konularla sınırlı olmak üzere müvekkillerine  soruşturrma ve kovuşturma aşamalarında ceza avukatlığı hizmeti vermektedir.

Ceza Avukatı Olarak Hizmetlerimiz

  • Hırsızlık, Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma Suçu,Yağma,Senedin yağması gibi malvarlığına yönelik suçlar

  • Medya ve iletişim sektöründe çok sık rastlanan özel hayat ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

  • Hakaret Suçları

  • Bilişim suçları

  • Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki suçlar

  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki suçlar

  • İş Kazasından Kaynaklı Soruşturma ve Kovuşturmaların takibi

Ofisimiz yukarıdaki suçlarla sınırlı olmak üzere, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında müşteki veya şüpheli/sanık vekili olarak hizmet vermektedir.